Uw droom is volledig grip op uzelf te krijgen. Al uw sterktes en zwaktes worden tot in detail besproken.
GT Ultimate is de ultieme assessment voor managers en ondernemende werknemers. 

Start de Ondernemerstest


 

Prijs ondernemerstest € 119,-
Vragen 130
Tijdsduur 30-40 minuten
Competenties 32
Rapportage 21 pagina's
Levertijd 5 werkdagen (snellere levering mogelijk)                                                                       
   
Inhoud van deze ondernemerstest
 

Ondernemersprofiel


Uw ondernemersprofiel beantwoordt de vraag of u in staat bent een meerwaarde te creëren met uw kennis, vaardigheden en inzichten en doelstellingen weet te bereiken. Deze voorwaarden vormen de basis voor uw succes. Uw ondernemersprofiel wordt in een 'spinnenweb' weergegeven en elke profielcompetentie wordt afzonderlijk besproken.

 

Weten
Doen
Veranderen
Wezen

   Ondernemersprofiel

 

De vier profielcompetenties (wezen, weten, veranderen en doen) bestaan uit alle kerncompetenties en taakcompetenties. Al deze begrippen en de scores op elk compentie worden u in de rapportage helder uitgelegd. Onderstaande is bedoeld om u een beeld te geven waarop uw persoonlijkheid o.a. getest wordt en wat de basis vormt voor uw persoonlijkheidsprofiel.

 

x
 

Persoonlijkheidsprofiel


Uw persoonlijkheidsprofiel wordt in een 'spinnenweb' weergegeven. U kunt in één oogopslag zien welke competenties in welke mate bijdragen aan uw potentieel succes.

 

Kansen zien
Doelgerichtheid
Organisatievermogen
Zelfdiscipline
Dominantie
Integriteit
Kwetsbaarheid
Ambitie
Ideeënveld

     x

 


Gedragscompetenties


Gedragscompetenties omvatten uw gedrag, houding, drijfveren, normen en waarden. Het zijn uw relatief stabiele persoonlijkheidskenmerken en bepalen grotendeels of en hoe u uw kennis en vaardigheden inzet. 
 

Creativiteit                                                                              
Durf tonen
Doelmatigheid
Alertheid
Daadkracht
Flexibiliteit
Hard werken
Emotionele stabiliteit
Overtuigingskracht
Kritisch denkvermogen
Inlevingsvermogen
Doorzettingsvermogen
Besluitvaardigheid
Prioriteiten stellen
Vastbeslotenheid
Beheersperceptie
Betrouwbaarheid
Zorgvuldigheid
Zelfvertrouwen

 

Gedragscompetenties omvatten de sterktes/zwaktes die te maken hebben met uw gedrag, houding, drijfveren, normen en waarden. Het zijn voor een belangrijk deel uw persoonlijkheidskenmerken. Gedragscompetenties zijn relatief stabiele kenmerken en bepalen grotendeels óf en hoe u uw aanwezige kennis en vaardigheden kunt inzetten. Hieronder is een overzicht gegeven van alle gedragscompetenties onderverdeeld naar het belang per organisatiefase.

 

x
 

Normgroep


Met de competentiemeter worden de testresultaten van elke competentie op een heldere manier weergegeven. Hoe hard rijdt u nu en hoe snel kunt u? Uw testresultaten worden vergeleken met anderen net als u. De normgroep (percentage onder de competentiemeter) is gebaseerd op uw huidige beroep, opleidingsniveau, leeftijd en organisatiefase. Het percentage is de afwijking van de gemiddelde score (hoeveel beter of slechter doet u het zelf).

 

Competentiemeter
 


Focuscompetenties


De focuscompetenties zijn de meest belangrijke competenties en geven aan waar u al uw aandacht en energie op moet richten. Deze worden voor u belicht.

x


Start de Ondernemerstest