Guru Tests is in 2006 van start gegaan onder de naam DeOndernemerstest. Door onze internationale ambitie is deze naam eind 2012 veranderd in Guru Tests. Als onafhankelijk en toonaangevende kennisinstelling zijn wij gespecialiseerd in onderzoek naar ondernemerscompetenties. Guru Tests levert hoogwaardige en betaalbare ondernemerstests aan zowel bedrijfsleven als aan het onderwijs. Guru Tests beschikt over een grote maatschappelijke draagkracht door haar missie.

Als kennisinstellling en onderzoeksinstituut van ondernemerscompetenties willen wij onszelf overtreffen en maximaal bijdragen aan persoonlijke, organisatorische en economische groei. Dit is onze missie welke wij met medewerkers en relaties gepassioneerd nastreven.

     
     
x  

Guru Tests sponsort Stichting GrijpdeBuitenkans. Zij stimuleert ondernemerschap in het onderwijs. Hierdoor kunnen onze ondernemerstests grootschalig ingezet worden in PO, VO, VMBO, MBO, HBO en Universiteiten. Dit is deel van onze missie.

 

     
x  

Guru Tests sponsort de Stichting New Venture die startende ondernemers (ook studenten) met een innovatief idee ondersteunt door gratis coaching, seminars en een professioneel netwerk. Wij geven hiermee uiting aan onze missie.

     
     

Onze testen zijn door eigen psychologen ontwikkeld. Testconstructie en testvragen zijn gebaseerd op nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek. Validiteit en betrouwbaarheid staan centraal.

 


Ons team


Hans Droste (drs.) Psycholoog - Onderzoeker - Coach                                                   
Bartel de Leeuw   ICT specialist - Testontwikkelaar
Wayne de Leeuw (drs.)  Psycholoog - Statisticus - Coach
Uta Fischer (drs.) Psycholoog - Office Manager
Robert Tuinsma  Part timer (student Accountancy)

x