Hoe denk ik over ondernemerschap? Wil ik wel echt gaan ondernemen? Wat zijn de verwachtingen van mijn familie en vrienden en wil ik daaraan voldoen? Durf ik het risico wel te nemen? Wat zijn mijn sterktes en zwaktes?
Is ondernemerschap mijn toekomst?

Start ondernemerstest


 

Prijs ondernemerstest € 49,-                     
Vragen 60
Tijdsduur 15-20 minuten
Competenties 12
Rapportage 14 pagina's
Levertijd 5 werkdagen (snellere levering mogelijk)                                                                                   
   

Inhoud van deze ondernemerstestStartprofiel


Uw persoonlijkheid bepaalt in grote mate of u geschikt bent ondernemer te worden. De startindicatoren zijn de persoonlijke eigenschappen die van belang zijn om met succes een bedrijf te kunnen starten. De startindicatoren bepalen gezamenlijk uw startprofiel. Wat zijn mijn sterktes en zwaktes op dit moment?

 

Risicobereidheid
Daadkracht
Doorzettingsvermogen
Beheersperceptie
Prestatiemotivatie
Flexibiliteit
Creativiteit
Emotionele stabiliteit
Autonomie

Destiny startprofiel

 

De startindicatoren geven antwoord op 9 belangrijke vragen. Sommige van deze vragen zijn van groot belang om te bepalen of ondernernemerschap op dit moment iets voor u is. Andere vragen zijn minder belangrijk. Bij de berekening van uw testscores wordt met het verschil in belang rekening gehouden. 

 

x

 

Het blijkt dat persoonlijke eigenschappen een grote rol spelen bij de uiteindelijke beslissing al dan niet een bedrijf te beginnen. Wanneer u bijvoorbeeld geen risico durft te nemen, de energie niet heeft en niet kunt doorzetten, dan is de kans dat u daadwerkelijk gaat starten niet erg groot.

 

Persoonlijke eigenschappen spelen een belangrijke rol bij het beantwoorden van de vraag of ondernemen iets voor u is en bij de uiteindelijke beslissing wel/niet een bedrijf te starten. Uw persoonlijke eigenschappen, de startindicatoren, zijn daarbij voor u vertaald naar heldere vragen.

 


Startindex


De allerbelangrijkste vraag die u zich kunt stellen wanneer u overweegt ondernemer te worden, is of u er ook geschikt voor bent. De startindex geeft concreet antwoord op de vraag of ondernemerschap iets voor u is.

 

x

 

De vraag of u ook beschikt over succesvolle ondernemerscompetenties is op dit moment voor u minder relevant omdat u nog niet besloten heeft te starten. Succesvolle ondernemerscompetenties omvatten onder andere uw inzicht, kennis en vaardigheden. Deze omvatten ook het hebben van de juiste houding en gedrag om succesvol te kunnen zijn als ondernemer. Wanneer u concrete plannen hebt gemaakt of net bent gestart, is het moment aangebroken daarin inzicht te krijgen. Kies dan voor GT Novice, GT Essence of GT Ultimate om  uw succesvolle ondernemerscompetenties te testen.

 


Intentie


Uit wetenschappelijke onderzoek blijkt dat uw eigen opvattingen (attitude of houding), de sociale druk (opvattingen van anderen) en uw inschatting van de haalbaarheid (haalbaarheidsverwachting) invloed hebben op uw intentie ondernemer te worden. Het gaat om de volgende vragen: Wil ik het? Mag ik het? Kan ik het? Heb ik grip op mijn toekomst?

GT Intent is voor uw de juiste ondernemerstest wanneer u alleen antwoord wilt hebben op de vraag wat de kracht van uw intentie is een bedrijf te starten.


x


Scores hierop worden weergegeven door een 'startmeter'.

Startmeter

 

Intentie Power


Uw intentie is een goede voorspeller van uw gedrag en daarmee een voorspeller van ondernemerschap. Wanneer uw intentie sterk is, is de kans groot dat u tot actie overgaat richting zelfstandig ondernemerschap. Persoonlijke omstandigheden zoals de geboorte van een eigen kind, een verhuizing of een scheiding, kunnen het startmoment echter naar de toekomst verplaatsen of de intentie verminderen.

 

Uw intentie is het beste te omschrijven als uw 'mentale planningsfase'. Het is een momentopname. Om deze planningfase goed te kunnen meten, heeft Guru Tests voor u de Intentie Power ontwikkeld. Deze score geeft aan hoe krachtig uw intentie is een bedrijf te starten.

 

x

 


Start ondernemerstest